Top 8 game anime đáng thử trên nền tảng mobile

Top 8 game anime đáng thử trên nền tảng mobile

Dawn Break -Origin-

Dawn Break -Origin-

V1.2.0 for Android
4.4★ | January 16, 2021 (3 tháng trước)
Từ bây giờ, bạn có thể tận hưởng trải nghiệm chiến đấu mà không cần internet.
Dawn Break -Origin-
Tokyo Ghoul Piano Game

Tokyo Ghoul Piano Game

V1.0 for Android
0★ | December 30, 2020 (3 tháng trước)
Tokyo Ghoul Piano Game
Final of the fantasy (Emulator)

Final of the fantasy (Emulator)

V1.3.03 for Android
0★ | January 02, 2021 (3 tháng trước)
Final of the fantasy (Emulator)
DRAGON BALL LEGENDS

DRAGON BALL LEGENDS

V2.17.0 for Android
4.5★ | January 16, 2021 (3 tháng trước)
Epic DB anime RPG game with stunning 3D fighting action, visuals, and animations
DRAGON BALL LEGENDS
Naruto : Ninja Blazing

Naruto : Ninja Blazing

V1.0.01.0.0 for Android
0★ | January 28, 2021 (2 tháng trước)
Naruto : Ninja Blazing
Honkai Impact 3rd

Honkai Impact 3rd

V4.4.0 for Android
4.2★ | December 23, 2020 (3 tháng trước)
Aurelia Invicta
Honkai Impact 3rd
Smashing Rolls

Smashing Rolls

V1.0 for Android
0★ | January 27, 2021 (2 tháng trước)
Smashing Rolls
Chain Strike Tips

Chain Strike Tips

V1.0 for Android
0★ | January 28, 2021 (2 tháng trước)
Chain Strike Tips