Byti, the rugby ball, wants to be the most famous ball in the world... more famous than the bowling ball, the tennis ball and even the mighty football. But he needs your help to succeed!

--

Mae Byti'r bêl rygbi am fod y bêl enwocaf erioed... yn fwy enwog na'r bêl fowlio, pêl-fas a'r bêl-droed - ac mae e angen dy help di i lwyddo!

--

Keywords: S4C, Stwnsh, Game, Rugby, BBC
Geiriau allweddol: S4C, Stwnsh, Gem, Rygbi