* * * ONG TIM CHU * * *
Trò chơi trí tuệ thuần Việt đầu tiên và duy nhất dựa trên phong cách của trò chơi giải đố hấp dẫn số 1 word search với ngôn ngữ hoàn toàn bằng tiếng Việt và MIỄN PHÍ hoàn toàn.

Trò chơi Ong tìm chữ là trò đố chữ trong đó nhiệm vụ của bạn là tìm trên bảng chữ các từ thích hợp cho trước bằng cách ghép nối các chữ cái lại với nhau.

- Ngôn ngữ sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Việt với những từ ngữ phổ thông quen thuộc về các chủ đề cuộc sống, con người, xã hội, giải trí....
- Có nhiều chế độ chơi
- Có chế độ chơi dành riêng cho trẻ em
- Hoàn toàn FREE
- Vố từ lớn, phong phú đa dạng
Trò chơi sản xuất tại Việt Nam, do con người Việt Nam, bằng tâm hồn Việt và tình yêu đối với tiếng Việt.