Primera activitat de la sèrie “Les primeres consonants. Llegeix ” adreçada als primers cursos d’Educació infantil. En aquesta ocasió, es treballen les paraules que tenen vocals + “P”.


NOTA: Per tal de poder jugar en les millors condicions, activeu la tecla de les majúscules.

Els nens i nenes podran triar entre les opcions:

APRÈN: Podran de llegir autònomament i descobrir si han fet bé la lectura, alhora que aprenen el vocabulari.
JUGA: Hauran de col·locar cada etiqueta a sota de la imatge corresponent.
TRIA: Hauran de triar l’etiqueta corresponent a cada imatge.
ESCRIU: Hauran d’escriure la paraula, sense model. En acabar, hauran de clicar a sobre el botó “Comprovar” i, si la paraula no està escrita correctament, el programa marcarà en vermell les lletres equivocades.