The lord of the Underworld, Arwan, has re-appeared after being banished for thousands of years. His evil troops march across the Kingdom of Wales, and it is up to you to fight back!

The Ancient sect of Droods will grant you powers and you will need to train troops to fight against the evil Hordes sent from the Underworld.

Mae Arwan, Arglwydd yr Isfyd, wedi ail-ymddangos ar y ddaear ar ôl cael ei alltudio i ddyfnderoedd y ddaear am filoedd o flynyddoedd. Mae ei filwyr drwg yn gorymdeithio ar draws Teyrnas Cymru ac mae’n rhaid i ti amddiffyn y wlad.

Bydd y Derwyddon hynafol yn rhoi pwerau i ti a bydd angen i ti hyfforddi milwyr i ymladd yn erbyn y fyddin ddrwg o’r isfyd.