Activitat, adreçada a l’alumnat d’Educació Infantil, amb la que els alumnes hauran de marcar tantes pomes com indiqui la quantitat proposada (arriben fins el cinc). D’aquesta manera, agafaren agilitat a l’hora de comptar.

ATENCIÓ: En el moment d'instal·lar per primera vegada l'aplicació des de Google Play, al vostre dispositiu, us demanarà que també hi instal·leu l'aplicació Adobe AIR, si encara no la teniu instal·lada. Això només passarà un cop.