เกมส์ฝึกทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอาหรับที่หลากหลาย มีการจับคู่ภาพกับคำศัพท์ทางภาษาอาหาร รวมถึงการเรียบเรียงประโยคในภาษาอาหรับ ซึ่งเกมส์เหล่านี้สามารถเพิ่มทักษะความเข้าใจความหมายในภาษาอาหรับได้ดียิ่งขึ้น