آشیانه یک بازی معمایی و جذاب
وظیفه شما در این بازی این است که با هوش خود جوجه ها و مرغ ها به سمت آشیانه هدایت کنید و از خطر خوک ها در امان نگهدارید
این بازی فعلا در 24 مرحله طراحی شده است که در بروزرسانی های بعدی افزایش خواهد یافت