Часовете по математика не винаги са достатъчни за учениците да се справят с трудните уроци. Децата имат нужда от допълнителни занимания с цветни анимации, които да задържат вниманието им. Вдъхновихме се от този проблем и създадохме „Бамбукова математика“, за да забавлява и същевременно да обучава.
Целта на приложението е да послужи на петокласниците по-лесно да научат действията с обикновени дроби и смесени числа. Предоставена е достъпна информация, която по креативен начин да грабне вниманието на малките ученици.
В приложението са реализирани пет основни урока от дял „Обикновени дроби“ от учебния материал по математика за пети клас. За всеки един от уроците са разработени по два модула – „Да научим“ и „Да се упражним“.